A kiállítás címe

Fotográfiák

(50x60 cm)

- Mireisz László előszava

Égi üzenet

Kiállítások

 

 

 


 


 


Návay Ákos fotókiállítása elé

Az élet nagy pillanatai közé tartoznak az olyan élmények, mint amelyet Návay Ákos fotósorozata mutat be. A képsorozat Európa legnagyobb buddhista építészeti alkotását, a zalaszántói sztúpát örökíti meg, mégpedig úgy, hogy a néző két síkon is szellemi élményben részesülhet.

Az első síkot maga az építészeti alkotás nyújtja, mivel a sztúpa a buddhizmus egyik fontos  szimbóluma, amellyel a világ számos országában találkozhatunk.
A sztúpa tibeti megfelelője a cshörten (kínai pagoda, japán sotoba, szingaléz dagoba), és ezeket az építményeket mindenhol megtaláljuk, ahová a buddhizmus eljutott. Maga a sztúpa szimbólum, mégpedig a  megvilágosodáshoz vezető út szimbóluma. Tibetiek úgy tartják, hogy egy sztúpa puszta látása is szerencsét hoz.

A képeken látható sztúpa három részből áll: az alapzatból, a félgömbből és a felső részből, s ez a szellemi fejlődés három fokozatát jelzi. Az alapzat, amely a szellemi út megalapozását, előkésztő fokozatait jelöli, szintén három részre tagozódik: a legalsó szint a mentális és analitikus tapasztalást, az éberség kibontakoztatását fejezi ki, és az egész építmény úgy pihen ezen, mint a szellemi út a tudatossá tett racionális tapasztalatokon. A második megalapozó szint a moralitást  fejezi ki, a harmadik pedig az eddigieknek a tiszta lelkierővé való átalakítását szimbolizálja. Vagyis az alap a megismerés, moralitás és koncentráció hármasságának kifejlesztésének szükségességét sugallja, melyek a buddhista gyakorlat pillérei.

A középső rész a kupola, s ez a félgömb vagy harang alakú építmény jelképezi a  megvilágosodás feltételeit és pszichikai elemeit, mint az éberség, erőfeszítés, hősiesség, elragadtatás, összeszedettség és egyhegyűség képességei, melyeket Buddha követői önmagukban  kifejlesztenek.

A felső rész életfaszerű és sokszor ernyővel koronázott tizenkét - néha tizenhárom - korongja kifejezi Buddha életének stációit, Buddha misztikus erőit, valamint a tizenkét egymáshoz  kapcsolódó feltételt, amely minden létező keletkezésének, kibontakozásának és elmúlásának örök törvényét írja le. Gyakran előfordul, hogy a torony alatti részre nagy szemeket festenek, melyek a sztúpa és az emberi test pszicho-kozmikus párhuzamát jelzik, melynek lelki-tudati központjai a sztúpa különböző elemeinek felelnek meg.

A szellemi élmény egy másik síkját varázsolja elénk a fotóművész, amikor a képeken megörökíti azt a változást, amely a képek készülésének időpontjában, a természetben végbement. A színek, az árnyékok, a felhők és a végén előbukkanó nap, mintha egy élő és a belső megélés különböző fázisait vetítené elénk. Mintha a természet annak a belső élménynek az eleven részévé válna, amely a szemlélőben a sztúpa látványának kapcsán végbemegy. A tökéletesség és megvilágosodás megvalósításának akadályait szimbolizálják a feltornyosuló sötét felhők, melyből egy Buddha-arc bontakozik ki, majd a kivilágosodás és a felhők mögül előbukkanó nap - mindez jelzi azt a belső élményt, melyet a sztúpa - ez a buddhisták által szentnek tartott építmény - az érzékeny művész tudati világában kiváltott. A művész és a Buddhaság állapotát szimbolizáló építmény élő kölcsönhatását úgy rögzíti ez a képsorozat, hogy a nézőt magával ragadja, és egy  spirituális élményre ösztönzi. S ez az élmény hozzásegíthet minket ahhoz, hogy egy boldogabb emberi élet érdekében ugyanúgy megtaláljuk a kapcsolatot a látható és a láthatatlan, a múlandó és az elmúlhatatlan, a profán és a szent között, mint ahogy a művész a Buddhaságot a zalaszántói dombok között.

Mireisz László
A Tan kapuja Buddhista Egyház vezetője


 

Égi Üzenet


Arra ereszekedék egy fekete felleg
Benne jöve, benne csodafényű szarvas
Turulmadár szárnyin hegyek gomolyodnak
Regeröptű mezők fényin zúgadoznak

 

Fölcsendül a mennybolt, világ nyíl belűle`
Tőbe kétrét hajló gyöngyszirmot bont fénye
Kettéhasadt égből csillagvirág nyíla
Átsüvít ösvényin Rege` gyöngyös nyila
Szélike sugarán
Átröppen valahány
Gyöngyös` pej paripán
ÖregNap alkonyán
ÖregHód` alkonyán
Keletnek kapuján
Nyugatnak kapuján
Megannyi irányok
Olyannyi` kutacsán`
Átröppen valahány
Haj, regő, rejtem, regőn` rejtem…

 

Vének gyülekeznek
Égi asztal körül
Székikbe béülnek
Erőst dörgik a szót
Kicsi ember elfut
Föl sem mer mán nézni
Elfeledte, ki volt
Nem futott vón` biza!

 

Aki bírja, marad
Küldetés cöveke
S viszi az égi szót
Barátnak izibe
Szeretet hitében
Ég`- és Föld` erőben
Ősrege` erőben!
Hitet támasztani
E` fedett rögöket
Kifényezni újba`

 

Kárpáti Bölcsőcske
Ősregös Bubája
Éneklő csarodák
Nagydudás` Budája
(Ki vala Buda`i
S Galya is javából
Dudások vériből
Turuli parázsból)
Hírül adá magát
Lássa hát, ki látja…
Haj regő, rejtem…

 

*

(Írva vagyon ezen üzenet
„2005.” esztendő, jégbontó (február) havának 8. napja -
a tibeti újév – tiszteletére, a zalaszántói, 2004. febr. 8- i természeti jelenés
egy éves évfordulójára-
az ezt megörökítő képkiállítás megnyitójának alkalmára.
A képek elkészítése Návay Ákos Barátomnak adatott meg, így neki ez külön
ajánlás, s egyúttal erősítés- bíztatás leend reményeim szerint.)
 

Ákosnak Szeretettel- Kati és Szt
2005. febr. 8.

 

KIÁLLÍTÁSOK

- Őszentsége a Dalai Láma magyarországi látogatásának tiszteletére rendezett "Tibet arcai" c. csoportos fotókiállítás. Cím: Magyar Kultúra Alapítvány Budapest, I. ker. Szentháromság tér. 6. - 2010.

- Tibeti Újév Ünnep 2007
Butokugan Harcművészeti Központ - Budapest

- Maitreja-ünnep
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola - Budapest, 2006. december-2007. január
( www.mahayana.hu ; www.tkbf.hu )

- Szemtől szembe a csodával - Buddha ereklyék világkörüli úton
Petőfi Irodalmi Múzeum - Budapest, 2006. október 14-15.
( www.maitreyaproject.org ; www.buddha-tar.hu ; www.korosi-emlekpark.hu )

- Művészetek-Völgye Kapolcs
Ősök háza - Taliándörögd, 2006. július
( www.kapolcs.hu ; www.fesztival.hu )

- Sambhala Tibet Központ
Budapest, 2005. április
( www.tibet.hu )

- Tibeti Újév Ünnep 2005
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola - Budapest, 2005. február 8(-tól)
(A kiállítást támogatta a TAN KAPUJA BUDDHISTA ALAPÍTVÁNY.)